luns, 4 de marzo de 2013

18º DÍA - E se falamos de cartos?

Hoxe está connosco Otis de Lobisome camisetas. • Como foi a xornada? Falaches en galego? Cando? Canto? Con quen? (NEE)
 • Se falaches todo o día en galego, intentaches que a túa fala fose máis correcta? En que momento? Con que interlocutores? 
 • Se non falaches todo o día en galego analiza en que momento deixaches de facelo e porque que cres ti que pasou? Despois volviches a intentar falalo o resto do día ou xa deixaches de esforzarte? (NEE)

 • Deseño de Lobisome.


  • Cando vas comprar algo en que lingua che falan?
  • E gústache máis que te atendan en galego, en castelán ou dáche igual? Por que?
  • Lobisome fai camisetas con lemas en galego, hai máis empresas que tamén se dedican ao deseño integrando palabras ou expresións en galego. Por que cres que teñen éxito? Moitos de vós falades en castelán habitualmente mais tedes este tipo de roupa, por que credes que vos atraen este tipo de produtos?
  • Todo o mundo sabe a estas alturas que o galego é unha lingua apta para a cultura, pero podemos dicir o mesmo se falamos do mundo da empresa, do comercio e das finanzas? Ti que cres?
  • En moitas ocasións prodúcese un desfasamento entre a lingua do traballo e a lingua da empresa e resulta relativamente frecuente atopar casos onde a lingua de comunicación no traballo é o galego pero logo a imaxe de empresa, a web, así como toda a documentación empresarial (nóminas, facturas, etc.) só están en castelán. A que cres que se debe isto? Coñeces algún caso?
  • Algunha vez ao ires mercar algo cambiaron de lingua ao falar contigo? En caso afirmativo, por que cres que o fixeron?
  • Paréceche ben que haxa empresas de ámbito estatal que teñan a súa web e a documentación para os clientes noutras linguas do estado (en castelán e catalán, por exemplo) e non en galego? Sabías que isto acontecía? Que opinión che merece este tipo de comportamento? A que cres que é debido? 
  • Como consumidor en que lingua prefires ser atendido? Por que? 
  • Dáche igual que as empresas empreguen o galego na etiquetaxe dos seus produtos e na publicidade ou éche indiferente?
  • Eroski etiqueta en galego os seus produtos de marca branca e Gadis e Froiz non o fan. Suxíreche algunha reflexión este feito? 
  • Inflúe dalgún xeito a lingua á hora de decidir os teus hábitos de consumo?


  Son moi poucas as iniciativas galeguizadoras nestes sectores, entre elas salienta o Foro Enrique Peinador, que leva o nome do famoso empresario e filántropo galego.

  Este foro ten como finalidades:
  1. A xeneralización do uso da lingua galega en todos os niveis da empresa, comezando polo cadros de dirección.
  2. O uso do galego como lingua de traballo e das comunicacións internas.
  3. O uso do galego nos documentos de traballo da empresa.
  4. A dispoñibilidade de produtos informáticos e o uso do galego no sistema informático.
  5. O uso do galego na rotulación interna do lugar de traballo.
  6. Recoñecer os dereitos lingüísticos dos traballadores, usuarios e consumidores, fomentando o uso da lingua galega nos convenios colectivos, etiquetaxe e publicidade dos produtos.

  Ningún comentario:

  Publicar un comentario