domingo, 17 de febreiro de 2013

3º DÍA - O galego lingua propia

Chega o DÍA 3 e hai dous actores galegos, Monti Castiñeiras e Xan Pérez, que teñen algo que vos dicir.
Constitución Española (1978)
Título Preliminar
ARTIGO 3

  1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
  2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
 ___________

Estatuto de Autonomía de Galicia (1981)
Título Preliminar
ARTIGO 5

  1. A lingua propia de Galicia é o galego.
  2. Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar.
  • E hoxe como foi a cousa? (NEE)
  • Explica coas túas palabras que significa que o galego é a lingua propia de Galicia. (NEE)
  • Por que cres que o castelán é lingua oficial en Galicia? 

Ningún comentario:

Publicar un comentario