luns, 25 de febreiro de 2013

11º DÍA - Recoñecémonos

Este martes vénnos visitar o actor e dobrador Luís Iglesia, si, para os moitos que seguides a serie, "Carmelo Matalobos".


   
  • Como foi este día? (NEE)

   a “Falo en galego sempre porque meus pais falan galego, toda a miña familia fala galego… e desde sempre falo galego”. “Falamos o galego sempre: no instituto, pola calle, en calquera sitio”.

   b “Yo hablo castellano y… hablo castellano porque estoy acostumbrado a hablar en castellano desde pequeño. En mi casa se habla castellano. Incluso mis abuelos hablan castellano. Entonces… la costumbre, no? Y el uso que yo tenía del gallego era en el instituto, en el colegio, libros de texto, clases”.

   c “En mi casa se habla gallego. Mis padres entre ellos suelen hablar gallego pero yo no. Utilizo el castellano porque con mis amigos hablo castellano, en clase hablo castellano y no… es que no estoy acostumbrado a hablar gallego”.

   d “É algo que nunca entendín moi ben, porque na miña casa os meus pais sempre falaron en galego, os dous, sin embargo eu e as miñas irmás falamos en castelán, supoño que por influencia do resto da familia, da televisión, do colexio tamén. Y con dezaseis anos dixen, bah, e por que teño que falar así a medias, a medio camiño entre unha cousa e a outra? Y empecei a falar solo galego”.

   e “Eu crieime nun ambiente castelanfalante, estudei nun instituto e nun colexio onde somente se impartían aulas en castelán… e non foi ata chegar aquí a Santiago, bueno, cecais un ano antes, cun profesor que si impulsou o gusto polo galego, que comecei a interesarme pola lingua. Pero ata entón foi un vacío total”. “Eu son neofalante (…) e estou orgulloso, polo menos din o paso”.
   • Une agora cada un dos cinco perfís lingüísticos anteriores cos retratos que presentamos a continuación, tanto de muller coma de home, intentando xustificar a elección: p.ex. o perfil a crei que se corresponde coas mozas ... e ... porque... e cos mozos ... e ... porque...

   (1) Esta actividade pertence á guía didáctica sobre o documental Linguas cruzadas realizada por Ana Iglesias Álvarez (2009)

   Ningún comentario:

   Publicar un comentario